Model Agency TEAM・EVVIVA|東京の外国人モデル事務所 ティーム・エヴィーバ

VALERIYA B.

E-MAIL

VALERIYA B.

Height : 175, Bust : 82, Waist : 62, Hips : 89, Shoes : 24, Hair : Brown, Eyes : Brown

VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.
VALERIYA B.